เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

โครงการกรปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ
(ตลาดเย็นสะพานโค้งร้อยปีเทศบาลตำบลฉวาง)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2563