เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 


เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลฉวาง ขอเปลีี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เนื่องจากชื่อโครงการมีความยาวเกิน  200  ตัวอักษร ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2563