เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประำจปี 2562

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2562