เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 


พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2562