เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างทำป้ายซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ธ.ค. 2566 ]9
2 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเปิดเผยราคากลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]34
3 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]18
4 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลฉวาง [ 7 ส.ค. 2566 ]34
5 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายภักดีราษฎร์ [ 27 ก.ค. 2566 ]25
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ [ 11 เม.ย. 2566 ]51
7 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ [ 29 มี.ค. 2566 ]41
8 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2566 ]37
9 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.๑๐-๐๑๘) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.๑๐-๐๐๑) หมู่ที่๒ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หร [ 17 มี.ค. 2566 ]39
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ [ 8 มี.ค. 2566 ]41
11 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2566 ]35
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ต่อจากโครงการเดิม) ม.๒ ตำ.ฉวาง [ 1 มี.ค. 2566 ]36
13 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.10-018) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.10-001) หมู่ที่2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8.05 เมตร ยาว 721 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ท [ 1 มี.ค. 2566 ]32
14 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ [ 16 ก.พ. 2566 ]45
15 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 ก.พ. 2566 ]42
16 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.๑๐-๐๑๘) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.๑๐-๐๐๑) หมู่ที่๒ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๑ เมตร หนา ๐.๐ [ 3 ก.พ. 2566 ]44
17 เทศบาลตำบลฉวางขอเชิญผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น ร่างเอกสารโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไ [ 31 ม.ค. 2566 ]41
18 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร [ 31 ม.ค. 2566 ]43
19 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]35
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สะพานโค้งร้อยปี โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 144 ชุด เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ม.ค. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7