เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.๑๐-๐๑๘) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.๑๐-๐๐๑) หมู่ที่๒ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๑ เมตร หนา ๐.๐ [ 3 ก.พ. 2566 ]3
2 เทศบาลตำบลฉวางขอเชิญผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น ร่างเอกสารโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไ [ 31 ม.ค. 2566 ]3
3 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร [ 31 ม.ค. 2566 ]1
4 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สะพานโค้งร้อยปี โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 144 ชุด เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ม.ค. 2566 ]4
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี (ต่อจากโครงการเดิม) ม. ๒ ตำบลฉวาง [ 19 ม.ค. 2566 ]3
7 ประกาศ เทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]5
8 เผยแพร่ร่างขอบเขตโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สะพานโค้งร้อยปี โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 144 ชุด เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 พ.ย. 2565 ]32
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ชุมชนริมแม่น้ำตาปี-คลองลุง) หมู่ที่ ๒ ตำบลฉวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ส.ค. 2565 ]39
10 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวงเวียนช่วยชีวิต เทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]45
11 ประกาศ เทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 ตำบลฉวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2565 ]74
12 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เร่ืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ชุมชนริมแม่น้ำตาปี - คลองลุง)ม.2ตำบลฉวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ส.ค. 2565 ]42
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวงเวียนช่วยชีวิต เทศบาลตำบลฉวาง [ 11 ส.ค. 2565 ]40
14 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เร่ืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ต่อจากโครงการเดิม)ม.2ตำบลฉวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 ส.ค. 2565 ]45
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี (ชุมชนริมแม่น้ำตาปี - คลองลุง) ม. ๒ ตำบลฉวาง [ 2 ส.ค. 2565 ]41
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี (ต่อจากโครงการเดิม) ม. ๒ ตำบลฉวาง [ 8 ก.ค. 2565 ]51
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.10-003 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งลาด ตำบลฉวาง กว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จัง [ 28 ม.ค. 2565 ]124
18 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.10-003 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งลาด ตำบลฉวาง กว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ส [ 17 ธ.ค. 2564 ]121
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 10-019 สายเลียบคลองส่งน้ำบ้านทุ่งลาด ชุมชนบ้านทุ่งลาด ตำบลฉวาง กว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า1,920 ตารางเมตร เทศบ [ 15 ธ.ค. 2564 ]127
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 10-019 สายเลียบคลองส่งน้ำบ้านทุ่งลาด ชุมชนบ้านทุ่งลาด ตำบลฉวาง กว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง [ 16 พ.ย. 2564 ]125
 
หน้า 1|2|3|4|5|6