เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังม่วง 1 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช [ 8 มี.ค. 2559 ]13
42 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ [ 9 ก.ย. 2558 ]12
43 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ [ 4 ก.ย. 2558 ]14
44 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงกั้นดินริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 ต.ฉวาง [ 31 ส.ค. 2558 ]15
45 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมกำแพงกั้นดิน หมู่ที่ 1 ต.ฉวาง [ 26 ส.ค. 2558 ]13
46 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรั้วประตูรอบอาคาร บ่อขยะเก่า หมู่ที่ 1 ต.ไสหร้า [ 17 มิ.ย. 2558 ]13
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถพร้อมรั้วประตูรอบอาคาร บ่อขยะเก่า หมู่ที่ 1 ต.ไสหร้่า [ 5 มิ.ย. 2558 ]12
48 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองลุงพร้อมก่อสร้างถนนบุกเบิกสายเลียบคลองลุง หมู่ที่ 2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช [ 12 มี.ค. 2558 ]18
49 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ [ 2 มี.ค. 2558 ]13
50 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสง่าบูรณะ-อนามัย หมู่ที่ 1,2 ตำบลฉวาง โดยปูทับผิวจราจรเดิม ด้วยงานลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ [ 11 ธ.ค. 2557 ]12
51 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด 9 จุด (เพิ่มเติมคุณลักษณะ) [ 17 พ.ย. 2557 ]12
52 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด 9 จุด [ 17 พ.ย. 2557 ]11
53 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 คัน 3 วัน [ 13 ส.ค. 2557 ]11
54 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงกั้นดินริมแม่น้ำตาปี หมู่ทีี่ 1 ต.ฉวาง [ 25 มิ.ย. 2557 ]12
55 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน (เมรุเผาศพ) วัดวังม่วง หมู่ที่ 1 ต.ฉวาง [ 28 มี.ค. 2557 ]15
56 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน บ่อขยะเก่า หมู่ที่ 1 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง [ 28 มี.ค. 2557 ]10
57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ [ 18 มี.ค. 2557 ]15
58 ประกาศสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด (CCTV) ทรงกระบอกพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จุด [ 26 ก.พ. 2557 ]12
59 ประกาศสอบราคาซื้อ ระบบเสียงตามสาย (แบบไร้สาย) จำนวน 5 ชุด พร้อมติดตั้ง [ 18 ก.พ. 2557 ]11
60 ประกาศสอบราคาซื้อเรือท้องแบน (ไฟเบอร์) จำนวน 1 ลำ [ 6 ธ.ค. 2556 ]12
 
|1|2หน้า 3|4|5