เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ/การให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2564 ]100
2 คู่มือการปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2564 ]102
3 คู่มือการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2564 ]109
4 คู่มือการปฏิบัติงาน งานนิติการ [ 1 ต.ค. 2564 ]108
5 คู่มือการปฎิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 23 ต.ค. 2563 ]95
6 คู่มือปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2563 ]104
7 คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 ก.ย. 2563 ]98
8 คู่มือปฎิบัติงานตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]99