เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2564 ]136
2 คู่มือการปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2564 ]133
3 คู่มือการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2564 ]139
4 คู่มือการปฏิบัติงาน งานนิติการ [ 1 ต.ค. 2564 ]141
5 คู่มือการปฎิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 23 ต.ค. 2563 ]125
6 คู่มือปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2563 ]137
7 คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 ก.ย. 2563 ]125
8 คู่มือปฎิบัติงานตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]128