เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
กองช่าง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรับรอง ของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม [ 26 ต.ค. 2564 ]68
2 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ 2543 [ 26 ต.ค. 2564 ]66
3 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 26 ต.ค. 2564 ]61
4 คำขอโอนในอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร [ 26 ต.ค. 2564 ]70
5 หนังสือรับรอง ของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม [ 26 ต.ค. 2564 ]70
6 หนังสือมอบอำนาจ [ 26 ต.ค. 2564 ]69