เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ


งบแสดงผลการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากเงินรายรับ (ปี 2555 - 2556)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากเงินรายรับ (ปี 2555 - 2556)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว :