เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (รอบที่ 1) [ 25 เม.ย. 2566 ]37
2 รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปั 2566 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) [ 1 เม.ย. 2566 ]4
3 รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปั 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]39
4 การดำเนินการตามนโยาบการบริหารงานบุคคล ปี 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]44
5 ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง เลื่อนขั้ค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]72
6 การพัฒนาบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]58
7 การพัฒนาบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]51
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]63
9 การดำเนินการสรรหาคนดีคนเก่ง ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]102
10 ประกาศจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 3 ม.ค. 2565 ]105
11 ประกาศจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2564 ]99
12 ประกาศจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]102
13 ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]105
14 ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 25 มิ.ย. 2564 ]107
15 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]108
16 คู่มือการปะเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลตำบลฉวาง [ 1 ต.ค. 2563 ]101
17 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]95
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 10 ก.ย. 2562 ]114