เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานป้องกันและบรรเทาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565-2570 [ 10 ก.ค. 2566 ]57
2 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]36
3 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วงภัยแล้ง ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]36
4 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]45
5 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องใช้แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]57
6 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566 [ 13 ต.ค. 2565 ]38
7 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ.2566-2570 [ 6 ต.ค. 2565 ]38
8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1/2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]43
9 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ.2564-2570 [ 10 พ.ย. 2564 ]37
10 ประกาศเทศบาล เรื่องการใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]54
11 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]39
12 ประกาศเทศบาล เรื่องใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และข้อมูลจุดเสี่ยง/จุดอันตราย/จุดที่เกิดอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]46
13 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]37
14 ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]40