เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]16
2 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ต.ค. 2564 ]29
3 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  แผนพัฒนาท้่องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ [ 11 ส.ค. 2564 ]35
4 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 4 ส.ค. 2564 ]35
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]69
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1/2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]58
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 /2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]53
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1/2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]55
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2563 ]63