เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 17 ม.ค. 2565 ]627
2 ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]149
3 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]91
4 ประกาศ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง [ 23 ธ.ค. 2564 ]137
5 ประกาศ เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]95
6 แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 [ 16 ธ.ค. 2564 ]134
7 เรื่องแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]141
8 ประกาศ เรื่องการยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย [ 16 ธ.ค. 2564 ]102
9 ประกาศ เรื่องการผ่อนชำระภาษีป้าย [ 16 ธ.ค. 2564 ]167
10 พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]87
11 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีี 2565 (1/2) [ 9 พ.ย. 2564 ]103
12 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (2/2) [ 9 พ.ย. 2564 ]141
13 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]141
14 เทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการเปิดรับชำระภาษีผ่านธนาคาร เเละแอปพลิเคชั่น Mobile Banking [ 16 มี.ค. 2564 ]157
15 ประกาศบัญชีประเมินททุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บในเขตเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภ.ด.ส. 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]94
16 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เทศบาลตำบลฉวาง [ 25 ม.ค. 2564 ]144
17 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เทศบาลตำบลฉวาง [ 25 ม.ค. 2564 ]106
18 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]145
19 ประกาศ จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]97
20 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]95
 
หน้า 1|2