เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 23 ก.พ. 2561 ]123
102 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2561 [ 23 ก.พ. 2561 ]123
103 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]122
104 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนิินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]109
105 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]105
106 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 10 ต.ค. 2560 ]120
107 ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ.๒๕61 [ 10 ต.ค. 2560 ]93
108 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]109
109 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]99
110 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]114
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15