เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
131 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 10 พ.ย. 2558 ]174
132 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 10 พ.ย. 2558 ]165
133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [ 5 พ.ย. 2558 ]182
134 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [ 5 พ.ย. 2558 ]163
135 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]156
136 การรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 พ.ย. 2558 ]161
137 การรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 พ.ย. 2558 ]173
138 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 4 ก.ย. 2558 ]168
139 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 27 ก.ค. 2558 ]131
140 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2558 [ 10 ก.ค. 2558 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15