เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ครั้งทืี่ 1 [ 24 ก.ค. 2560 ]0
12 รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560(รอบที่ 1เดือนเมษายน) [ 30 พ.ค. 2560 ]0
13 การใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 3 เม.ย. 2560 ]0
14 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 ก.พ. 2560 ]0
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 11 ม.ค. 2560 ]0
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 30 ธ.ค. 2559 ]0
17 รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]0
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ฉบับเพิ่มเติม) [ 25 พ.ย. 2559 ]0
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 24 มิ.ย. 2559 ]0
20 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 27 พ.ค. 2559 ]87
 
|1หน้า 2|3|4