เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) [ 28 ก.พ. 2563 ]89
22 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]47
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]152
24 ประกาศ รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง [ 29 ม.ค. 2563 ]80
25 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]96
26 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 31 ต.ค. 2562 ]80
27 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 4 [ 31 ต.ค. 2562 ]42
28 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยทีี่ 1 [ 31 ต.ค. 2562 ]36
29 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]82
30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]39
31 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สัมยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]84
32 ประกาศอำเภอฉวาง [ 3 ต.ค. 2562 ]95
33 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 3 ต.ค. 2562 ]65
34 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]196
35 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 27 ส.ค. 2562 ]137
36 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]39
37 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผุู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ [ 5 ส.ค. 2562 ]37
38 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 31 ก.ค. 2562 ]58
39 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 3 [ 31 ก.ค. 2562 ]39
40 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]36
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8