เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 16 มิ.ย. 2563 ]35
12 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]25
13 ประชาสัมพันธ์ URL/QR Code เพื่อเข้าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) [ 15 มิ.ย. 2563 ]20
14 ประกาศรายชื่อผู้มีีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 มิ.ย. 2563 ]23
15 ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]22
16 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 25 พ.ค. 2563 ]28
17 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]22
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 3 [ 30 เม.ย. 2563 ]11
19 กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]23
20 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) [ 28 ก.พ. 2563 ]61
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15