เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 27 พ.ย. 2561 ]156
62 การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลฉวาง [ 22 พ.ย. 2561 ]148
63 การมอบอำนาจและแบ่งงานให้รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบ [ 21 พ.ย. 2561 ]133
64 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี [ 21 พ.ย. 2561 ]144
65 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]133
66 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]196
67 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน [ 23 ส.ค. 2561 ]192
68 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561(เมษายน) [ 23 ส.ค. 2561 ]136
69 รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและกรให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]195
70 รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและกรให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]140
71 รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]147
72 รานงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาล [ 16 ส.ค. 2561 ]138
73 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 15 ส.ค. 2561 ]172
74 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]174
75 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร [ 7 ส.ค. 2561 ]145
76 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร [ 3 ส.ค. 2561 ]134
77 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร [ 3 ส.ค. 2561 ]127
78 การเยียวยาอุทกภัย [ 1 ส.ค. 2561 ]147
79 การออกฉีดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก [ 3 ก.ค. 2561 ]152
80 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม [ 2 ก.ค. 2561 ]136
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8