เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศอำเภอฉวาง [ 3 ต.ค. 2562 ]69
32 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 3 ต.ค. 2562 ]40
33 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]151
34 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 27 ส.ค. 2562 ]112
35 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]16
36 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผุู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ [ 5 ส.ค. 2562 ]14
37 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 31 ก.ค. 2562 ]33
38 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 3 [ 31 ก.ค. 2562 ]17
39 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]14
40 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร " ตัดผมผมผุู้หญิงและผู้ชาย " [ 15 ก.ค. 2562 ]17
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15