เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ครั้งทืี่ 1 [ 24 ก.ค. 2560 ]26
32 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2561 [ 24 ก.ค. 2560 ]22
33 รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560(รอบที่ 1เดือนเมษายน) [ 30 พ.ค. 2560 ]23
34 การใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 3 เม.ย. 2560 ]26
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 3 เม.ย. 2560 ]28
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 3 เม.ย. 2560 ]20
37 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 ก.พ. 2560 ]25
38 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 11 ม.ค. 2560 ]25
39 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 30 ธ.ค. 2559 ]26
40 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 30 ธ.ค. 2559 ]26
 
|1|2|3หน้า 4|5