เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 26 ก.พ. 2561 ]191
102 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 23 ก.พ. 2561 ]147
103 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2561 [ 23 ก.พ. 2561 ]146
104 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]144
105 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนิินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]132
106 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]127
107 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 10 ต.ค. 2560 ]141
108 ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ.๒๕61 [ 10 ต.ค. 2560 ]115
109 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]131
110 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]121
111 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]138
112 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]148
113 ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 [ 24 ก.ค. 2560 ]127
114 รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560(รอบที่ 1เดือนเมษายน) [ 30 พ.ค. 2560 ]124
115 การใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 3 เม.ย. 2560 ]148
116 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 3 เม.ย. 2560 ]119
117 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 3 เม.ย. 2560 ]109
118 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 3 เม.ย. 2560 ]141
119 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 ก.พ. 2560 ]142
120 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 11 ม.ค. 2560 ]122
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8