เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลฉวาง [ 22 พ.ย. 2561 ]123
62 การมอบอำนาจและแบ่งงานให้รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบ [ 21 พ.ย. 2561 ]107
63 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี [ 21 พ.ย. 2561 ]121
64 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]110
65 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]174
66 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน [ 23 ส.ค. 2561 ]161
67 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561(เมษายน) [ 23 ส.ค. 2561 ]115
68 รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและกรให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]172
69 รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและกรให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]117
70 รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]124
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15