เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 13 มิ.ย. 2554 ]100
102 ประกาศเทศบาลตำบลฉวางรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2555 [ 10 มี.ค. 2554 ]98
103 ประกาศเทศบาลตำบลฉวางรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2555 [ 10 มี.ค. 2554 ]147
104 ดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร [ 4 มี.ค. 2554 ]107
105 ดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร [ 4 มี.ค. 2554 ]97
106 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554 [ 25 ก.พ. 2554 ]99
107 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554 [ 25 ก.พ. 2554 ]104
108 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลฉวาง ตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 15 ก.ย. 2553 ]134
109 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 10 ก.ย. 2553 ]101
110 งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 ก.ย. 2553 ]102
111 รายงานการเงินของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2553 [ 2 ก.ย. 2553 ]95
112 รายงานการเงินของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2553 [ 2 ก.ย. 2553 ]93
113 รายงานการเงินของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2553 [ 2 ก.ย. 2553 ]142
114 สรุปผลการติดตามประเมินผล [ 2 ก.ย. 2553 ]91
115 รายงานการเงินเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2553 [ 2 ก.ค. 2553 ]94
116 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2553 [ 25 ก.พ. 2553 ]154
117 ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 10 ก.ย. 2552 ]97
118 ประกาศ กระบวนงานที่ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 10 ก.ย. 2552 ]105
119 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2551-2552 [ 10 ก.ย. 2552 ]111
120 ประกาศการใช้ประมวลจริยธรรม [ 27 ก.พ. 2552 ]151
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7