เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 30 พ.ย. 542 ]141
122 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]92
123 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]144
124 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]101
125 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]104
126 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล [ 30 พ.ย. 542 ]97
127 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]93
128 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 30 พ.ย. 542 ]106
129 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้าน [ 30 พ.ย. 542 ]104
130 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิด [ 30 พ.ย. 542 ]136
131 1. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิด [ 30 พ.ย. 542 ]87
132 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิด [ 30 พ.ย. 542 ]95
133 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]159
134 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560 [ 30 พ.ย. 542 ]98
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7