เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 ประกาศ แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 เม.ย. 2561 ]17
92 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลฉวาง [ 23 เม.ย. 2561 ]18
93 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 เม.ย. 2561 ]21
94 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 23 เม.ย. 2561 ]19
95 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือไดเรับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสีียหายแก่เทศบาลตำบลฉวาง [ 23 เม.ย. 2561 ]19
96 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 เม.ย. 2561 ]115
97 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]133
98 ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ. ๒๕61 [ 2 มี.ค. 2561 ]123
99 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 26 ก.พ. 2561 ]134
100 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 26 ก.พ. 2561 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15